Capacity Monitor

Projekt moderní platformy pro řízení a monitorování IT zdrojů formou Capacity as a Service.

brief

Capacity Monitor UnitedData je nástroj pro monitorování a řízení kapacitních zdrojů IT infrastruktury společností společností, provozující velké IT celky. Tento produkt umožňuje sledovat využívání zdrojů jako je procesor, paměť, síťová propustnost a další IT zdroje.

jsme
profesionálové

Co jsme dělali

Capacity Monitor

Nabízí několik klíčových funkcí a vlastností

Mezi ně patří :

Monitorování v reálném čase

Produkt umožňuje sledování využívání zdrojů infrastruktury v reálném čase, což umožňuje rychlou detekci přetížení, neefektivního
využívání zdrojů nebo jiných potenciálních problémů.

Analýza dat

Capacity Monitor UnitedData sbírá a analyzuje data o využívání zdrojů, což umožňuje podrobné zhodnocení
stavu a efektivity infrastruktury.

Výkazy a reporty

Produkt generuje výkazy a reporty s informacemi o využívání zdrojů, trendech, historických datech a dalších statistikách, které podporují plánování a rozhodování týkající se kapacitních zdrojů.

Upozornění a notifikace

Capacity Monitor UnitedData umožňuje nastavení upozornění a notifikací pro dosažení limitů zdrojů nebo výskytu anomálií